Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Odpady_2022

Odpady_2022

 

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu nemovité věci od 1. 1. 2022

Jaká byla praxe doposud?

Majitelé či nájemníci nemovitostí měli uzavřenou ústní smlouvu o poskytování služeb (odvozu komunálního odpadu) s obcí a platili za odpad jedenkrát ročně, vždy k 31.3.

Co se mění?

Smlouvy o poskytování služeb budou k 31. 12. 2021 ukončeny, protože novela zákona o místních poplatcích a novela zákona o odpadech nedovoluje již za odpad vybírat na základě smluvního vztahu. Obec od 1. 1. 2022 zavádí vyhláškou místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Co se nemění?

Svozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, Čáslav zůstává stejná a systém svozu také. Nádoby i frekvence svozů zůstanou u domů zachovány (pokud si nepřejete změnu).

Kdo má povinnost se k místnímu poplatku registrovat?

Poplatek se hradí za každou nemovitou věc zahrnující rodinný dům, byt nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Plátcem poplatku je buď společenství vlastníků jednotek, pokud pro nemovitost existuje, nebo vlastník v ostatních případech.

Kdo je oprávněn ve věci jednat?

Předseda SVJ, vlastník nemovitosti, nebo jeden ze spoluvlastníků, další osoba na základě plné moci (například správce bytového domu).

Kdy začít změnu řešit?

Vyhláška obce byla schválená 15. 12.2021 s platností od 1. 1. 2022.

Jak podat ohlášení?

Ohlášení můžete podávat od 31. 1. 2022 do 28. 2. 2021. Nejlepší možnost je přijít osobně na obecní úřad, s sebou mějte vyplněný formulář ohlášení, který obdržíte na OÚ nebo si jej můžete stáhnout na stránkách obce (www.obecvidice.cz). Případně jej vyplníme společně na místě. Dále je možné zasílat vyplněné, podepsané a naskenované ohlášení na e-mail:starosta@obecvidice.cz,  nebo do datové schránky obce: 8g9akrr. Nazpět dostanete okopírované ohlášení, které bude doplněné především o platební údaje, které budou na každý rok stejné. Rovněž obdržíte polep (samolepku) na popelnici pro příslušný rok.

Neoznačené a nepřihlášené popelnice od 1.3.2022, (kde bude chybět polep nebudou od března vyvezeny)!

  formulář - Ohlašovací lístek 1.1.2022 - odpad

Výše poplatku

Výše ročního poplatku se vypočte jako součin objemu sběrné nádoby, počtu svozů za rok a sazby za 1 litr. Cena je tak spravedlivá a za každou velikost nádoby a četnost svozu se platí stejná cena za litr kapacity.

Tento místní poplatek má ještě více motivovat ke třídění odpadů. V roce 2022 se počítá poplatek z kapacity nádoby

Od roku 2023 přejde obec na poplatek za množství vyprodukovaného odpadu na základě skutečného objemu vámi vyprodukovaného komunálního odpadu. Občané, kteří budou řádně třídit, a tím vyprodukují méně komunálního odpadu (kam nepatří plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kov, potravinářské oleje, BIO odpad, objemný odpad a nebezpečný odpad (bude svozovou firmou kontrolováno a v případě porušení nebude popelnice vyvezena).

V tabulce jsou uvedeny ceny za jednotlivé nádoby a frekvence svozů.

CENÍK SVOZU NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD DLE OZV č. 3/2021

 

 
   

SAZBA ZA 1 LITR: 0,10 Kč

   
   

Objem sběrné nádoby (v litrech)

Frekvence svozů/počet svozů za rok

   

1 x za 14 dnů

   

26

   

neobjednám si službu

60

156,00 Kč

   

80

208,00 Kč

   

110

286,00 Kč

   

120

312,00 Kč

   

240

624,00 Kč

   

1100

2 860,00 Kč