Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán

Územní plán

  • Současný územní plán

Vid_OZV_čistop_tisk

Vid_text_čistop_tisk

Doprava

Hlavní

Sítě

Širší

ÚSES

VPS

Záplavy

ZPF

 

  • Nový územní plán

 určený 
 zastupitel

 Člen ZO Vidice, který byl
 pověřen zastupitelstvem
 obce, komunikuje se
 zpracovatelem
 a pořizovatelem, informuje 

 o procesu ostatní zastupitele

Miroslav Šafařík, starosta obce

starosta@obecvidice.cz

 pořizovatel

 vede proces pořizování,  
 dohlíží na zákonnost,
 zpracovává zadání ÚP

Město Kutná Hora

 zpracovatel
 (projektant)

 zpracovává návrh ÚP, vychází
 zejména ze zadání ÚP
 schváleného Zastupitelstvem
 obce Radětice a z pokynů
 k úpravám ÚP zpracovaných
 pořizovatelem

Ing. arch. Jarmila Cetkovská   

 dotčené
 orgány

 chrání veřejné zájmy (např.
 krajský úřad, ministerstva, …)

 
  • PRŮZKUMY A ROZBORY

Textová část

Průzk_rozb_001_Vidice

Průzk_rozb_002_Tuchotice

Průzk_rozb_003_Roztěž

Průzk_rozb_004_ÚSES

 

  • Zadání územního plánu obce Vidice

Zadání územního plánu obce Vidice