Změna velikosti písma

fulltext

 AKTUÁLNĚ

Mikulášská nadílka 5.12.2020

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru, bohužel nemůže mikulášská nadílka proběhnout v takovém rozsahu jak ji obec doposud pořádala.

Rádi bychom však potěšili alespoň naše nejmenší občany, a to mikulášským balíčkem.

Pro všechny děti do věku 15 let připravujeme mikulášské balíčky, které jim obcí procházející sv. Mikuláš s pomocníky zanechá po krátkém zazvonění u Vašich dveří.

K osobnímu kontaktu nedojde, děti mohou skupinku zahlédnout z okna, případně zamávat z otevřených dveří.

Nadílka proběhne 5.12. 2020 v čase cca od 17.00 hodin do 19.00 hodin.

Doufáme, že alespoň tímto způsobem uděláme dětem radost.

V případě zájmu o návštěvu Mikuláše a předání nadílky, prosím kontaktujte obecní úřad pomocí:

  • e-mailu: starosta@obecvidice.cz

  • SMS na mobil 604 990

Do informací pro Mikuláše napište prosim: počet dětí, adresu, seznam hříchů.

Děti společně s rodiči, které Mikuláš nezastihne doma, si mohou následující týden pro balíček přijít na obecní úřad.

 

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Dokumenty, zákony, vyhlášky, metodická doporučení a usnesení zastupitelstva

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
  •  Vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

Obecne zavazna vyhlaska c. 2 /2015 Kulturní akce.pdf

1.6.2015

Obecně závazná vyhláška č.3 použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1.6.2015
Obecně závazná vyhláška č.4 stanovení pravidel pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství 1.6.2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 stanovení poplatku za komunální odpad 24.2.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku ze psů 24.2.2020
Obecně závazná vyhláška č.3/2020 poplatek z pobytu 24.2.2020
Obecně závazná vyhláška č.4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vidice 24.2.2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o závazných částech územního plánu obce Vidice

 

Obecně závazná vyhláška požářní řád obce

 

Obecně závazná vyhláška Řád pro pohřebiště ve Vidicích

1.8,2020

Evidence obecně závazných vyhlášek