Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Dokumenty, zákony, vyhlášky, metodická doporučení a usnesení zastupitelstva

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
Název vyhlášky Účinnost

Obecne zavazna vyhlaska c. 2 /2015 Kulturní akce.pdf

1.6.2015

Obecně závazná vyhláška č.3 použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 1.6.2015
Obecně závazná vyhláška č.4 stanovení pravidel pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství 1.6.2015
Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2023
3Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku ze psů 24.2.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 25.6.2021
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o závazných částech územního plánu obce Vidice

13.1.2006 

Obecně závazná vyhláška Požářní řád obce

19.3.2020 

Obecně závazná vyhláška Řád pro pohřebiště ve Vidicích

1.8.2020

Seznam OZV a nařízení k 28.6.2023.pdf